EKO

Här har vi samlat lite information om ekologiskt och de olika märkningar som du som konsument kan hitta på våra produkter.

VAD ÄR EKOLOGISKT?

Ekologisk produktion syftar till att på ett hållbart sätt nyttja jordens befintliga resurser som marker, vatten och djurliv. Genom att exempelvis avstå starka kemikalier på odlingarna värnar man om den biologiska mångfalden och förhindrar att skadliga ämnen släpps ut i marker och vattendrag. I ekologiskt jordbruk får grödorna växa i sin egen takt utan bekämpningsmedel.

Resultatet blir ett renare livsmedel som innehåller mer näring och även smakar bättre. Genom att köpa ekologiskt gör du alltså inte bara miljön en tjänst utan även dig själv.

Hur kan jag vara säker på att en produkt uppfyller kraven?

För att få ha eko-märkning på en produkt behöver producenten uppfylla alla de krav som enligt lag ställs på ekologisk produktion. Det innebär att producenten är ansluten till ett certifieringsorgan och är skyldig att uppge ett kontrollnummer på sina förpackningar. Produktionsledet såväl som den slutgiltiga produkten kontrolleras noggrant och därefter genomförs regelbundna inspektioner för att du som konsument ska känna dig trygg med att produkterna i handeln håller vad som utlovats.

VAD ÄR KRAV?

KRAV är en av de mest erkända kvalitetsmärkningarna och betyder att varor producerats på ett ekologiskt och hållbart sätt. Genom att välja KRAV bidrar du till ett mer energisnålt jordbruk, mindre spridning av kemikalier i naturen och en bättre djurhållning. Märkningen ställer höga krav på både produkten och framställningen, vilket granskas och godkänns av ett oberoende certifieringsorgan. När en produkt blivit certifierad kontrolleras den därefter en gång per år för att säkerställa god kvalitet.

Att vara KRAV-certifierad innebär också ett socialt ansvar. De anställdas arbetsförhållanden, oavsett i vilket land de arbetar, ska gå i linje med mänskliga rättigheter. Som konsument kan du vara trygg med att KRAV-certifierade företag inte anlitar ofrivillig arbetskraft, att arbetsmiljön är fri från gifter och kemikalier samt att de anställda har rätt att vara fackligt anslutna.

Vill du veta mer? Läs mer på KRAV:s hemsida här